Exclusieve collectie
Gratis verzenden boven €49,95
Feelgood garantie

Privacy Policy

Privacy vinden we bij Qulotte uiterst belangrijk en we houden ons dan ook strikt aan de privacywet. In de onderstaande privacyverklaring leggen we uit wat we bij Qulotte allemaal doen met de informatie die we krijgen van de klant. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact met ons op.

Qulotte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

GORREDIJK
Lijnbaan 8
8401 VL Gorredijk
t. 0031-(0) 513 856 774

Geartsje Schootstra – van der Werff is de Functionaris Gegevensbescherming van Qulotte.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Qulotte verwerkt slechts uw mailadres en naam via deze website. Deze heeft u vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Uw naam
- Uw emailadres
- Adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie persoonlijke of gevoelige gegevens te verzamelen, over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen, over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tekiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Qulotte verwerkt jouw persoonsgegevens om je op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en nieuws. Tevens verzamelen hebben wij enkele persoonlijke gegevens nodig om bestellingen af te kunnen ronden en onze service te kunnen leveren.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. We mogen je persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je geboortedatum, NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Ook kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen of aanpassen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, geslacht en geboortedag en maand (We willen je misschien wel verrassen!). Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. Je kunt via je account aanpassingen maken wanneer je dat wilt.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

- Per e-mail
- Via socialmedia
- Per telefoon

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Ook kan je jezelf afmelden als je wordt gebeld en via je account kun je dit ook doorgeven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Wij gebruiken dergelijke comptuterprogramma’s of systemen niet.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens die wij via onze website hebben verkregen?
Wij bewaren gegevens verkregen via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens verzamelt zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Email correspondentie bewaren wij tot maximaal een jaar na beëindiging van de mailcorrespondentie.
- We bewaren bestellingen die niet zijn afgerond of in de wacht staan 7 dagen.
- We bewaren bestellingen gedaan via onze website 12 maanden op onze server.
- Jouw accoutgegevens bewaren wij totdat je aangeeft deze te willen verwijderen. Dit kun je zelf ook doen via de website.
- Je mag ons ook altijd verzoeken eerder jouw gegevens te verwijderen. Wij zijn verplicht dit op jouw verzoek te doen.
- Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vindt dat wij niet correct met jouw gegevens omgaan of de wet niet goed hanteren. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken foto’s op onze website waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Het betreft hier foto’s gemaakt door onze eigen fotograaf of collectiefoto’s die wij met toestemming van de leveranciers gebruiken. Waar mogelijk is contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen. Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@qulotte.nl zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp icon-tiktok