Privacyverklaring Qulotte

Privacy vinden we bij Qulotte uiterst belangrijk en we houden ons dan ook strikt aan de privacywet. In de onderstaande privacyverklaring leggen we uit wat we bij Qulotte allemaal doen met de informatie die we krijgen van de klant. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact met ons op.

Qulotte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

GORREDIJK
Lijnbaan 8
8401 VL Gorredijk
t. 0031-(0) 513 856 774

Geartsje Schootstra – van der Werff  is de Functionaris Gegevensbescherming van Qulotte.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Qulotte verwerkt slechts uw mailadres en naam via deze website.
Deze heeft u vrijwillig aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw naam
 • Uw emailadres
 • Adresgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie persoonlijke of gevoelige gegevens te verzamelen, over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen, over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tekiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Qulotte verwerkt jouw persoonsgegevens om je op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en nieuws.
Tevens verzamelen hebben wij enkele persoonlijke gegevens nodig om bestellingen af te kunnen ronden en onze service te kunnen leveren.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. We mogen je persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je geboortedatum, NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Ook kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen of aanpassen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, geslacht en geboortedag en maand (We willen je misschien wel verrassen!). Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. Je kunt via je account aanpassingen maken wanneer je dat wilt.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail
 • Via socialmedia
 • Per telefoon

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Ook kan je jezelf afmelden als je wordt gebeld en via je account kun je dit ook doorgeven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Wij gebruiken dergelijke comptuterprogramma’s of systemen niet.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens die wij via onze website hebben verkregen?

Wij bewaren gegevens verkregen via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens verzamelt zijn.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Email correspondentie bewaren wij tot maximaal een jaar na beëindiging van de mailcorrespondentie.
 • We bewaren bestellingen die niet zijn afgerond of in de wacht staan 7 dagen.
 • We bewaren bestellingen gedaan via onze website 12 maanden op onze server.
 • Jouw accoutgegevens bewaren wij totdat je aangeeft deze te willen verwijderen. Dit kun je zelf ook doen via de website.
 • Je mag ons ook altijd verzoeken eerder jouw gegevens te verwijderen. Wij zijn verplicht dit op jouw verzoek te doen.
 • Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vindt dat wij niet correct met jouw gegevens omgaan of de wet niet goed hanteren. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik van foto’s van personen op onze website

Wij gebruiken foto’s op onze website waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Het betreft hier foto’s gemaakt door onze eigen fotograaf of collectiefoto’s die wij met toestemming van de leveranciers gebruiken.
Waar mogelijk is contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@qulotte.nl  zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

 

 

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en zijn nodig voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij de website hiermee optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Links op onze website en gebruik van Social Media

Op onze website kun je een aantal linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is.
Onze website heeft ook een koppeling met onze facebookpagina en Instagram pagina.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Verwerkingsovereenkomst

De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Wij hebben dit gedaan via teKiek! webdesign die de hosting van mijn website en mail verzorgt.

 

Loyalty

 • Voor elke € 5,- die je besteed spaar je 1 punt
 • Op afgeprijsde en geretourneerde artikelen spaar je geen punten
 • Tweemaal per jaar (maart & september) ontvang je jouw persoonlijke cadeaucheque van €25.- als je minimaal 100 punten hebt gespaard.
 • De cheques zijn niet in te wisselen op afgeprijsde artikelen of tegen contanten.

Disclaimer en verantwoordelijkheid

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Qulotte spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Qulotte, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.
© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming

0